Dejavnost

Projektno vodenje zajema celovito vodenje projektov pri graditvi objektov, v sklopu katerega so v menuju na desni zajete vse aktivnosti, ki jih izvajamo skupaj z zunanjimi sodelavci.