Izdelava projektne dokumentacije

 

Izdelava projektne dokumentacije se izdeluje v obsegu in skladno z določili

Zakona o graditvi objektov ZGO in Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

 


Izdelujemo:

  • projektne naloge,
  • programske zasnove,
  • idejne zasnove,
  • 3D renderje,
  • idejne projekte,
  • projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
  • projekte za izvedbo (PZI),
  • projekte izvedenih del (PID).

 


Projektna dokumentacija vsebuje:


A)    VODILNO MAPO


B)    NAČRTE
- mapa 1 - načrte arhitekture
- mapa 2 - načrte krajinske arhitekture
- mapa 3 - načrte gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov
- mapa 4 - načrte električnih napeljav, naprav in opreme
- mapa 5 - načrte strojnih napeljav, naprav in opreme
- mapa 6 - načrte telekomunikacij
- mapa 7 - tehnološke načrte
- mapa 8 - načrt izkopov in osnovne podgradnje
- mapa 9 - načrt rušitvenih del
- načrt zunanje in notranje opreme


C)    ELABORATE IN ŠTUDIJE
- elaborat ali zasnove požarne varnosti
- elaborat gradbene fizike
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- ocena zvočne izolacije
- študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, idr.