Priprava razpisov in natečajev

 • svetovanje glede izbire postopka javnega naročila,
 • priprava razpisne dokumentacije,
 • objave na portalu javnih naročil,
 • svetovanje glede izvedbe odpiranja ponudb,
 • natančna vsebinska in računska analiza prejete ponudbene dokumentacije,
 • svetovanje glede dopustnosti in sprejemljivosti dopolnjenih formalno nepopolnih ponudb skladno z zakonodajo in prakso Državne revizijske komisije,
 • pomoč in svetovanje pri izboru najustreznejših ponudnikov v skladu z merili za izbor,
 • pomoč in svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov,
 • priprava gradbenih in drugih pogodb,
 • izdelava ustreznih poročil,
 • v teku gradnje: priprava javnega naročila za dodatne gradnje, vodenje pogajanj, priprava aneksov za dodatne gradnje,…


Za javne uporabnike se javna naročila izvajajo skladno z aktualnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in skladno z zahtevami SVRL v primeru financiranja s strani Evropske Unije.