Vodenje upravnih postopkov

  • usklajevanje in pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pri nosilcih urejanja komunalne infrastrukture ter drugih soglasodajalcih,
  • aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • aktivnosti za izvedbo tehničnega pregleda opravljenih del,
  • aktivnosti za izvedbo in pridobitev uporabnega dovoljenja,
  • aktivnosti pri urejanju komunalnega prispevka (sodelovanje z občino, priprava urbanistične pogodbe).