Kontakt

  Družba: TRINGRAD NOVA d.o.o.,
Projektiranje in inženiring v gradbeništvu, d.o.o.
  Naslov: Obrtniška ulica 5, 6000 Koper
  Telefon: 05/625 00 25
  Telefax: 05/625 00 26
  Direktor:

Darko Žitko, univ.dipl.inž.grad.
e-mail: tringrad.nova@siol.net
Članstvo IZS - 0025

         
Vodja projektov:

Denis Petelin Žerovnik, univ.dipl.inž.grad.
GSM: +386 (0) 41 607 188
e-mail: denis.tringrad@siol.net
Članstvo IZS - 2249

  Poslovna sekretarka:

Staša Skočir, dipl.org.turiz.
GSM: +386 (0) 51 361 560
e-mail: tringrad.nova@siol.net

  Poslovna sekretarka:

Nataša Čotar, dipl.ek.
GSM: +386 (0) 31 772 064
e-mail: natasa.tringrad@siol.net

  Stalna pogodbena sodelavka
(vezana na naše podjetje):
Nevija Žitko, univ.dipl.inž.grad. (arhitektura, cenitve)