Vizija in poslanstvo

 

Vizija

Naše vodilo je postati ena izmed strokovnih in uspešnih slovenskih družb na področju projektnega vodenja pri gradnji objektov. Skupaj z zunanjimi sodelavci smo usposobljeni, tehnološko opremljeni in specializirani za zadovoljevanje potreb, zahtev in pričakovanj investitorja. Ne odnehamo dokler v celoti ne uresničimo investitorjevo željo. S strokovnim, na znanju, izkušnjah in usposobljenosti temelječem delu zaposlenih želimo še utrditi naš ugled dobrega projektnega vodje, povečati našo konkurenčnost in poslovno uspešnost.

 

Poslanstvo

  • Povrniti zaupanje, spoštovanje in strokovnost slovenskega gradbeništva v našem prostoru.
  • Dvigniti in okrepiti projektno vodenje v Sloveniji.
  • Projekti in projektno vodenje nujno zahtevajo timsko delo vseh vključenih.
  • Na vseh področjih delovanja želimo zagotoviti najvišje standarde kakovosti.
  • Ustvarjati okolje, ki bo omogočalo nadaljnjo osebnostno in strokovno rast zaposlenih.
  • Vedno smo in vedno bomo upoštevali družbeno odgovorno ravnanje.