Reference

REFERENCE  PO DEJAVNOSTIH:

REFERENCE PO VRSTAH OBJEKTOV:

GALERIJA REFERENC

- PROJEKTNO VODENJE - INDUSTRIJSKI IN ŽIVILSKI OBJEKTI  
- IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  
- POSLOVNI IN STANOVANJSKI OBJEKTI  
- IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
- TURISTIČNI OBJEKTI  

- PRIPRAVA RAZPISOV IN NATEČAJEV  

- JAVNI ZAVODI
  - kulturni objekti
  - zdravstveni objekti
  - šolski in športni objekti
  - drugi objekti
  - objekti pod zaščito ZVKDS
 
- STROKOVNI NADZOR - NIZKOGRADNJA
  - komunalno opremljanje
  - ceste, pločniki in parkirišča
  - čistilne naprave
 
- VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV  
   
- DRUGE INŽENIRSKE STORITVE