Reference po dejavnostih

REFERENCE PO DEJAVNOSTIH:

- PROJEKTNO VODENJE
- IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
- IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
- PRIPRAVA RAZPISOV IN NATEČAJEV
- STROKOVNI NADZOR
- VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV
- DRUGE INŽENIRSKE STORITVE